Eyolf Johan Larsen

  • Født: 10. september 1925
  • Død: 2. juli 2020
Åsane gamle kirke
10 Juli 2020 10:00
Grunnet situasjonen med Koronavirus har Bjørgvin bispedømmeråd bestemt at det ber tillatt med maks 200 personer i gravferder i kirker og kapeller. Det er store forskjeller i kapasitet mellom de forskjellige seremonirommene.
Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Koba Christensen Begravelsesbyrå
Svend Lindhjem
Bergen
91896608
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Eyolf Johan Larsen 

Tid og sted for seremonien 10-07-2020 10:00 Åsane gamle kirke


Adresse til bisettelsen

Åsane gamle kirke, Sauråsbakken 20, 5131, Nyborg