Steinar Roald Næss

  • Født: 22. juli 1939
  • Død: 18. mai 2020
Sælen kirke
Grunnet situasjonen med Koronavirus har Bjørgvin bispedømmeråd begrenset antall deltakere i gravferder. Det er store forskjeller i kapasitet mellom de forskjellige seremonirommene. Se vår hjemmeside for detaljert oversikt.
Informasjon
Koba Christensen Begravelsesbyrå
Svend Lindhjem
Bergen
91896608
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Steinar Roald Næss 

Tid og sted for seremonien 28-05-2020 12:00 Sælen kirke


Adresse til bisettelsen

Sælen kirke, Vardeveien 9, 5141, Bergen