Bernhard Johan Pettersen

  • Født: 5. juni 1931
  • Død: 20. mars 2020
Store kapell, Møllendal
Grunnet situasjonen med Koronavirus har Bjørgvin bispedømmeråd begrenset antall deltakere i gravferder. Det er store forskjeller i kapasitet mellom de forskjellige seremonirommene. Se vår hjemmeside for detaljert oversikt.
Informasjon
Koba Christensen Begravelsesbyrå
Atle Werner
Bergen
91896605
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Bernhard Johan Pettersen 

Tid og sted for seremonien 07-04-2020 10:30 Store kapell, Møllendal

Bisettelse i Store kapell, Møllendal tirsdag 7. april kl. 10.30. Minnestunden avsluttes i kapellet.
Grunnet situasjonen med Koronavirus har Bjørgvin bispedømmeråd bestemt at kun nærmeste familie, og maks 50 personer får delta i gravferder i Bergen.


Adresse til bisettelsen

Store kapell, Møllendal, Møllendalsveien 56 B, Bergen